Latur

Share
this page

Nominated Candidates

Candidate

Party

Criminal
Cases

Education

Total Income

NA

post graduate

0

Thumbnail

Bharat Maroti Kadam

Ambedkarite Party of India

NA

10th

0

Thumbnail

Suryawansi Sidharth Tukaram

Bahujan Mukti Party

NA

doctorate

0

Thumbnail

Shivkhandeshwar Narayan Dahge

Bharatiya Jawala Shakti Paksha

NA

10th

0

Thumbnail

Gaikwad Sunil Baliram

Bharatiya Janata Party

NA

doctorate

0

Thumbnail

Kamble Deepak Arvind

Bahujan Samaj Party

NA

12th

0

Thumbnail

Bansode Dattatray Gunderao

Indian National Congress

NA

post graduate

0

NA

graduate

0

NA

NA

0

NA

12th

0

NA

graduate

0

NA

graduate

0

NA

10th

0

NA

literate

0

NA

8th

0

NA

graduate professional

0

NA

graduate

0

Thumbnail

Balaji Dnyanoba Kamble

Samajwadi Party

NA

post graduate

0

View More

Coming Soon

Results yet to be announced

Go to election page